ErhvervsPsykologisk-Rådgivning
v/ konsulent Anne Wilhelm-Hansen, cand. psych. aut.

l Arbejds- og Organisationspsykologi med konsultativ     bistand
l Rådgivning til virksomheder og organisationer ved:
  Omstrukturering
Personaleudvikling
Samarbejde og ledelsesspørgsmål
Organisationskultur
l HR/Personale:
  Rekruttering
Medarbejdersamtaler
Karriereplanlægning
Personlig rådgivning og coaching
l Undervisning og debatoplæg:
  Mødeledelse
Forhandlingsteknik
Stress- og forebyggelse heraf
Personlig gennemslagskraft
Kreativitet og beslutningsproces

Dronninggårds Allé 31 l 2840 Holte
Tlf. 4541 3700

Wilhelm-Hansen@mail.dk